SikaTop 122 SP

SikaTop® - 122 SP yra cementu surištas, plastiku papildytas vienakomponentis reprofiliavimo skiedinys su plastiko pluoštu. SikaTop® - 122 SP taikomas betono įrengimo darbuose defektuotų statybinių elementų išlyginimui ir reprofiliavimui. SikaTop® - 122 SP kaip remontui skirtas skiedinys taikomas antžeminėje ir požeminėje statyboje.

 

Produkto duomenų lapas